The Professional Veterinary Order of Albania post thumbnail image The Professional Veterinary Order of Albania post thumbnail image The Professional Veterinary Order of Albania post thumbnail image

Urdhri Profesional i Mjekut Veterinar Shqiptar

The Professional Veterinary Order of Albania

The Professional Veterinary Order of Albania

Mjekësia Veterinare - Një Botë - Një Shëndet - Një Vizion

The Professional Veterinary Order of Albania post thumbnail image

KODI I ETIKES PROFESIONALE.


Kodi i Etikës Profesinale përmbanë vlerat dhe parimet e sjelljes së drejtë,…

Këshilli Veterinar Shqiptar.


RREGULLORE   E  KOMISIONEVE TË URDHRIT TË MJEKUT VETERINAR Hartimi i Rregullores…

Urdhri Profesional i Mjekut Veterinar Shqiptar – Antar i Federates Veterinare Europiane (FVE)


BRATISLAVA: FVE GENERAL ASSEMBLY JUNE 2019 Veterinary Europe: changes ahead Much news…

Bratislave- 6-8/ 06/ 2019
Me Presidentin e Federates Veterinare Europiane z. Rafael Langue, pas anetaresimit ne FVE

Revistat

EKIPI I RI I FVE – Presidenti Rens van Dobbenburgh dhe Zv/ Presidentët e Federatës Veterinare Europiane

Partneret