STATUTI I URDHRIT PROFESIONAL TË MJEKUT VETERINAR TË SHQIPËRISË.STATUTI I URDHRIT PROFESIONAL TË MJEKUT VETERINAR TË SHQIPËRISË.

( I ndryshuar me Vendim nr 43, datë 26/02/2019) Statuti i Urdhrit Profesional të […]

Continue reading Continue reading

STATUTI I URDHRIT PROFESIONAL TË MJEKUT VETERINAR TË SHQIPËRISË.