DEKORIME

Urdhri Profesional i Mjekut Veterinar të Shqipërisë”

Dr. Bilal GOLEMI

(Pas vdekjes)

Merita të shquara

Në themelimin e Shërbimit Veterinar Shqiptar, institucioneve të para diagnostike veterinare e humane, shëndetit publik veterinar dhe ligjin e parë të shërbimit veterinar, kontribute të larta në zhvillimin e shkencës veterinare shqiptare dhe të asaj europiane

Prof. Dr. Nexhmedin MISIRI

Kontribute të shquara

Në Shërbimin Veterinar, Shkencën Veterinare, dhe përkushtim të lartë në edukimin dhe përgatitjen e brezit të ri të Mjekëve Veterinerë, me standarde bashkëkohore europiane, me nivel të lartë tekniko-profesional dhe në zbatimin në praktikë të njohurive shkencore, për mbrojtjen e shëndetit të kafshëve dhe të njeriut.

Prof. Dr. Haxhi ALIKO

Kontribute të shquara

Në shërbimin veterinar, shkencën veterinare, dhe përkushtim të lartë në edukimin dhe përgatitjen e brezit të ri të mjekëve veterinerë, me standarde bashkëkohore europiane, me nivel të lartë tekniko-profesional dhe në zbatimin në praktikë të njohurive shkencore, për mbrojtjen e

shëndetit të kafshëve dhe të njeriut.

Prof. Dr. Mersin ZEKO

Kontribute të shquara

Në shërbimin veterinar, shkencën veterinare, dhe përkushtim të lartë në edukimin dhe përgatitjen e brezit të ri të mjekëve veterinerë, me standarde bashkëkohore europiane, me nivel të lartë tekniko-profesional dhe në zbatimin në praktikë të njohurive shkencore, për mbrojtjen e shëndetit të kafshëve dhe të njeriut.

Prof. Dr. Nefail BIBA

Kontribute të shquara

Në shërbimin veterinar, shkencën veterinare, dhe përkushtim të lartë në edukimin dhe përgatitjen e brezit të ri të mjekëve veterinerë, me standarde bashkëkohore europiane, me nivel të lartë tekniko-profesional dhe në zbatimin në praktikë të njohurive shkencore, për mbrojtjen e shëndetit të kafshëve dhe të njeriut.

Prof. Dr. Kristaq BËRXHOLI

Kontribute të shquara

Në shërbimin veterinar, shkencën veterinare, dhe përkushtim të lartë në edukimin dhe përgatitjen e brezit të ri të mjekëve veterinerë, me standarde bashkëkohore europiane, me nivel të lartë tekniko-profesional dhe në zbatimin në praktikë të njohurive shkencore, për mbrojtjen e shëndetit të kafshëve dhe të njeriut.

Dr. Nevrus LIKA

Kontribute të shquara

Në shërbimin veterinar, shkencën veterinare, dhe përkushtim të lartë në edukimin dhe përgatitjen e brezit të ri të mjekëve veterinerë, me standarde bashkëkohore europiane, me nivel të lartë tekniko-profesional dhe në zbatimin në praktikë të njohurive shkencore, për mbrojtjen e shëndetit të kafshëve dhe të njeriut.

Niko FABER

Kontribute të shquara

Në shërbimin veterinar, shkencën veterinare, dhe përkushtim të lartë në edukimin dhe përgatitjen e brezit të ri të mjekëve veterinerë, me standarde bashkëkohore europiane, me nivel të lartë tekniko-profesional dhe në zbatimin në praktikë të njohurive shkencore, për mbrojtjen e shëndetit të kafshëve dhe të njeriut.

Dr. Agim NELAJ

Kontribute të shquara

Në shërbimin veterinar, shkencën veterinare, dhe përkushtim të lartë në edukimin dhe përgatitjen e brezit të ri të mjekëve veterinerë, me standarde bashkëkohore europiane, me nivel të lartë tekniko-profesional dhe në zbatimin në praktikë të njohurive shkencore, për mbrojtjen e shëndetit të kafshëve dhe të njeriut.

Robert CONNOR

Kontribute të shquara

Dhe mbështjetje pa rezerva për zhvillimin e shërbimit veterinar dhe për zbatimin e koncepteve dhe standardet europiane, në shëndetin e kafshëve dhe atë publik veterinar, dhe Urdhrin për edukimin profesional të mjekëve veterinarë

DEKORIME PAS VDEKJES

Dr. Donika MIRDITA

Kontribute të shquara

Femra e parë në mjekësinë veterinare shqiptare, punoi me përkushtim të lartë në shërbimin veterinar, shkencën veterinare dhe edukimin dhe përgatitjen e brezit të ri të Mjekëve Veterinerë, me standarde bashkëkohore europiane, me nivel të lartë tekniko-profesional dhe në zbatimin në praktikë të njohurive shkencore, për mbrojtjen e shëndetit të kafshëve dhe të njeriut.

Prof. Dr. Anesti RAKO

( Pas vdekjes)

Kontribute të shquara

Në shërbimin veterinar, shkencën veterinare, dhe përkushtim të lartë në edukimin dhe përgatitjen e brezit të ri të mjekëve veterinerë, me standarde bashkëkohore europiane, me nivel të lartë tekniko-profesional dhe në zbatimin në praktikë të njohurive shkencore, për mbrojtjen e shëndetit të kafshëve dhe të njeriut.

Dr. Vasfi SAMIMI (VISOKA)

( Pas Vdekjes)

Merita të shquara

Si bashkëthemelues i shërbimit veterinar shqiptar dhe institucioneve të para diagnostike veterinare e humane, shëndetit publik veterinar dhe ligjit të parë të shërbimit veterinar, kontribute të shquara në zhvillimin e konsolidimin e veterinarisë dhe kërkimit shkencor

Prof. Dr. Zef KAKARRIQI

( Pas Vdekjes)

Merita të Shquara

Në zhvillimin e shkencës veterinare shqiptare dhe kërkimin shkencor, përkushtim në edukimin dhe përgatitjen e brezit të ri të mjekëve veterinerë, me standarde bashkëkohore dhe me nivel të lartë profesional dhe shkencor, në mbrojtje të shëndetit të kafshëve dhe të njeriut.

Prof. Dr. Dhimitër VAVAKO

(Pas Vdekjes)

Merita të Shquara

Në zhvillimin e shkencës veterinare shqiptare dhe kërkimin shkencor, përkushtim në edukimin dhe përgatitjen e brezit të ri të mjekëve veterinerë, me standarde bashkëkohore dhe me nivel të lartë profesional dhe shkencor, në mbrojtje të shëndetit të kafshëve dhe të njeriut

Prof. Dr. Vasil TAGARI

( Pas Vdekjes)

Merita të Shquara

Në zhvillimin e shkencës veterinare shqiptare dhe si dekan i dekanëve prej 26 viteve, përkushtim në edukimin dhe përgatitjen e brezit të ri të mjekëve veterinerë, me standarde bashkëkohore dhe me nivel të lartë profesional dhe shkencor, në mbrojtje të shëndetit të kafshëve dhe të njeriut.

Ylli ALIBALI

Kontribute të Shquara

Në shërbimin veterinar shqiptar dhe përkushtim në zbatimin e standardeve bashkëkohore dhe me nivel të lartë të njohurive tekniko-profesional dhe shkencore në veprimtarinë veterinare, në mbrojtje të shëndetit të kafshëve dhe të njeriut.

Halit ZEQO

Kontribute të Shquara

Në shërbimin veterinar shqiptar dhe përkushtim në zbatimin e standardeve bashkëkohore dhe me nivel të lartë të njohurive tekniko-profesionale dhe shkencore në veprimtarinë veterinare, në mbrojtje të shëndetit të kafshëve dhe të njeriut.

ÇERTIFIKATË MIRËNJOHJE

Për Mjekët Veterinarë me Motivacionin:

Për kontribute të larta në shërbimin veterinar, në zbatim të standardevebashkëkohore dhe nivelin e lartë tekniko-profesional të njohurive në veprimtarinëveterinare, në mbrojtje të shëndetit të kafshëve dhe të njeriut”

Diplomuar në kursin e parë, 1952-1956, në Fakultetin e Mjekësisë Veterinare, Tiranë

 1. Z. Akile RAMA
 2. Z. Burhan SINANI
 3. Z. Emanuel HEBA
 4. Z. Fisnik PREZA
 5. Z. Kosta LLAZARI
 6. Z. Kujtim SHEHU
 7. Z. Marketin TROSHANI
 8. Z. Muhamet BILALI
 9. Z. Maliq SHPUZA
 10. Z. Mustafa VISHKA
 11. Z. Niko MANIKA
 12. Z. Pëllumb ÇARÇANI
 13. Z. Piro NOÇKA
 14. Z. Stavri AFEZOLLI

ÇERTIFIKATË MIRËNJOHJE

Mjekët Veterinarë me Motivacionin:

Për kontribute të larta në shërbimin veterinar, në zbatim të standardevebashkëkohore dhe nivelin e lartë tekniko-profesional të njohurive në veprimtarinëveterinare, në mbrojtje të shëndetit të kafshëve dhe të njeriut”

Z. Mitro KACI

Z. Gaqe GUMI